uz en  ru 
.

Карта сайта

Boshqa organlar bilan hamkorlik

Hukumat bilan aloqa.
Hukumat bilan aloqa – bu hukumat tashkilotlari bilan o’zaro aloqa bo’lib, uning yordamida davlat tashkilotlari bilan ichki va tashqi aloqalarni mukamallashtirish, taklif etilayotgan xizmatlarni qulay va tezkor tamoyiliga binoan yo’lga qo’yish mumkin.

Bu esa ortiqcha xarajatlarning oldini olib, ishlab chiqarishdagi vaqtni tejab ish samaradorligini, xodimlarning ishga bo’lgan layoqatini oshiradi. Bu elektron hukumatning asosini tashkil etib, davlat tashkilotlarining barchasini birlashtiradi hamda uning doirasida mamlakat hududidagi hamma fuqarolar, tashkilotlar to’g’risidagi ma’lumotlari birlashtiriladi va shu asosida ular tahlil qilinadi.

Обращения граждан

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» граждане и юридические лица Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право обращаться в государственные органы с заявлением, предложением и жалобой.